مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

  Journal of Kerman University of Medical Sciences 
English  

  (ISSN 1023-9510 (print

(ISSN 2008-2843 (Online 

 

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سايت‌هاي زير فهرست مي‌شود:

Index Copernicus, IMEMR, Scopus, EMBASE, Engineering Village, Reaxys, ISC, HBI, Magiran, IranMedex, SID
 

 

 

 

 

اين مجله در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام داراي ضريب تأثير مي‌باشد.
 فهرست مطالب آخرين شماره
دوره 23, شماره 4, مرداد و شهريور 1395
كليه حقوق براي مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute