مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

  Journal of Kerman University of Medical Sciences 
English  
دوره 13، شماره 3، تابستان 1385
«« قبلي 6 از 8 بعدي »»

تهيه و ارزيابي خواص فيزيكوشيميايي شياف پروژسترون
ناصر توكلي، سعيد دانش‌آموز، فاطمه صفايي

اطلاعات تماس:


تاریخ دریافت: تاریخ اصلاح: تاریخ تایید :

چكيده:
مقدمه: پروژسترون اصلي‌ترين پروژستين انساني با كاربردهاي متعدد است. اين هورمون با مهاركردن قاعدگي و كاهش انقباضات رحمي، نقش مهمي در حفظ حاملگي و پيشگيري از سقط عادتي و سقط تهديدكننده دارد. در تجويز خوراكي، پروژسترون متابوليسم عبور اول كبدي از خود نشان مي‌دهد. همچنين تزريق عضلاني آن تحريك موضعي قابل ملاحظه‌اي ايجاد كرده و بسيار دردناك است. به همين علت شياف‌هاي واژينال يا ركتال پروژسترون با نام تجارتي® Cyclogest در بازارهاي دارويي دنيا موجود است كه در درمان سندرم پيش از قاعدگي (syndrome Premenstrual)، دپرسيون زايماني (200 تا 800 ميلي‌گرم در روز) و درمان نقص فاز لوتئال (25 ميلي‌گرم هر 12 ساعت) استفاده مي‌گردد. با توجه به عدم وجود شياف پروژسترون ساخت داخل در بازار دارويي ايران، هدف تحقيق حاضر تهيه اين شكل دارويي در پايه‌هاي مختلف هيدروفيل و هيدروفوب و مقايسه آزادسازي دارو از آنها مي‌باشد.
روش: براي تهيه شياف، پايه‌هاي هيدروفيل از نوع PEGs و يك نوع پايه هيدروفوب (ويتپسولH<sub>35</sub>) انتخاب شد. بعد از تعيين فاكتور جابجايي، شياف‌ها به وسيله روش ذوب و اختلاط مواد با پايه، ساخته شد. به منظوركنترل فيزيكوشيميايي فرآورده‌ها، انواع آزمايشات نظير تغييرات وزني، يكنواختي محتوي، زمان مايع شدن و سرعت آزادسازي دارو انجام گرفت. براي تعيين روند آزادسازي شياف از روش غشاء سلولزي در دستگاه سنجش انحلال (كارخانه فارماتست آلمان، مدل PTSW3) استفاده گرديد. تعيين مقدار نمونه‌ها به روش اسپكتروفتومتري (nm241 UV) انجام شد.
يافته‌ها: آزمايشات يكنواختي، تغييرات وزني و زمان مايع شدن پايه‌ها نشان داد شياف‌هاي تهيه شده در محدوده قابل قبول فارماكوپه‌هاي USP وBP قرار دارند. بررسي روند آزادسازي دارو از پايه‏هاي مختلف شياف در محيط نرمال‌سالين حاوي 1/0% سديم لوريل سولفات بيانگر آزادسازي سريع‌تر دارو از پايه‌هاي PEG نسبت به وايتپسول بود.
نتيجه‌گيري: پايه‌هاي PEG و وايتپسول پايه‌هاي مناسبي براي فرمولاسيون شياف پروژسترون بوده و حضور مواد كمكي ديگر قادر است روند آزادسازي را تغيير دهد. بررسي كلينيكي شياف‌هاي پروژسترون ساخته شده و نيز تعيين فراهمي زيستي آن در درون تن هدف مطالعات بعدي مي‌باشد.

كلمات كليدي: فرمولاسيون، شياف، پروژسترون، پلي‌اتيلن گليكول


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute